Disseny de la publicació "Espai 8"
Client: María Helguera, Montserrat Torres, 2008