Guia de l'exposició "William Kentridge". El que no està dibuixat.
Client: CCCB, octubre 2021