Disseny del catàleg "Picasso i Reventós: Una correspondència entre amics"
Client: Museu Picasso, octubre 2015.