Disseny de l'identitat corporativa
d'SCOB, arquitectura i paisatge

Amb la col·laboració de Mireia Carbonell
Client: SCOB, Barcelona 2012

Un logotip tipogràfic i unes aplicacions en les que
la idea era fer arquitectura mitjançant la forma
de col·locar la informació en les diferents peces, donant protagonisme als espais blancs i suggerint uns paisatges amb la tipografia.