Disseny del catàleg i elements de difusió "Una esperança desfeta.
Sabadell 1931-1945"

Client: Museus Municipals de Sabadell, desembre 2009