Disseny del catàleg
"Imatges confrontades: la guerra civil i el cinema"

Client: Filmoteca de Catalunya, novembre 2011